Ubezpieczenie OC dla wszystkich kierowców


0

Gdyby ktoś miał w skrócie opisać ubezpieczenie OC, to śmiało mógłby przyznać, że jest to najlepsza forma zabezpieczenia finansowego. W razie gdyby on sam wyrządził krzywdę innym osobom na drodze, za wszelkie straty nie będzie musiał płacić z własnej kieszeni tylko wspierać go będzie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie OC – finansowe wsparcie dla poszkodowanych

Jaki jest główny cel tego rodzaju polisy ubezpieczeniowej? Można powiedzieć, że dwojaki. Pierwszy został wymieniony już w pierwszym akapicie. Drugi cel – zapewnienie poszkodowanych, że nie zostaną bez opieki finansowej. W szczególności, jeżeli ktoś w konsekwencji wypadku pozostanie np. bez samochodu, ponieważ ten ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Może i nie zostanie zwrócona cała kwota wyrównująca wartość utraconego pojazdu mechanicznego, ale coś napewno osoba poszkodowana otrzyma. 

Szkody osobowe i majątkowe

Warto dodać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni nie tylko w przypadku szkód majątkowych. Ochrona włącza się również wtedy, jeżeli chodzi o szkody osobowe. O czym jest dokładnie mowa? Otóż na wypłatę mogą liczyć takie osoby, które doznały nawet uszkodzenia ciała. Można liczyć również na OC sprawcy wypadku, jeżeli w wyniku jego działania śmierć poniosła pewna osoba i z tego powodu pogorszyły się czyjeś warunki życiowe. Warto również walczyć o zwrot kosztów pogrzeby ofiar wypadku, czy też zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej to szeroki zakres ochrony dla osób poszkodowanych w wypadku drogowym. 

 


Like it? Share with your friends!

0